Uchwała 7

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Kartuzy

im. dr  Aleksandra Majkowskiego

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 7/08/2017

 

 

Komendy Hufca ZHP Kartuzy

z dnia 30 września 2017 r.

 

w sprawie w sprawie zwołania zjazdu sprawozdawczego hufca

§ 1

Komenda Hufca działając na podstawie § 49 ust. 1 i ust. 5 Statutu ZHP oraz wykonując

Uchwałę Rady Naczelnej nr 50/XXXVIII z dn. 4 marca 2017 r. w sprawie terminarza

zjazdów sprawozdawczych hufców w roku 2017, zwołuje na dzień  23 października 2017 r. na godzinę 17:00 zjazd sprawozdawczy hufca.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

phm.  Małgorzata Szadkowska

.

 

 

Rozkaz 12/2017

Kartuzy, 30 września 2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Kartuzy

im. dr  Aleksandra Majkowskiego

Rozkaz   L.12 /2017

1.        Zarządzenia i informacje.

1.1.Zarzadzenia

1.1.1. Zwołuje, zbiórkę KH  i drużynowych na godz. 12.00 dnia 21.10. 2017 r. w Pierszczewie.

1.1.2. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji majątku hufca do dnia 30.10.2017 r.

Uchwała6/2017

Kartuzy, 30 września 2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Kartuzy

im. dr  Aleksandra Majkowskiego

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 6/09/2017


Czytaj więcej...

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kącik muzyczny

 unnamed

images4

                            Podaruj 1%

                                     swojego podatku

       Harcerzom z Hufca Kartuzy!

        KRS 0000273799

czuwaj

colour style colour style colour style colour style