Harcerski Rajd

 

Regulamin HARCERSKIEGO RAJDU „ŚLADAMI HUFCA KARTUZY”

 

I. INFORMACJE OGÓLNE


1. Organizatorem Rajdu Śladami Hufca Kartuzy jest Komenda Hufca Kartuzy
2. Harcerski Rajd Śladami Hufca Kartuzy odbędzie się w dniach 9-10.06.2017r

3. Rajd rozpocznie się apelem na Rynku w Kartuzach  w piątek 9 czerwca 2017r., o godzinie 20.00.

4. Nocleg będzie w Gimnazjum Katolickim w Kartuzach.

II. CELE RAJDU
1. Harcerski Rajd Śladami Hufca Kartuzy jest organizowany w ramach obchodów 90 – lecia Hufca Kartuzy, główne cele rajdu to:
• aktywne uczestnictwo drużyn z terenu Powiatu Kartuskiego w obchodach 90-lecia Hufca Kartuzy,

  • poznanie historii Hufca Kartuzy,
  • integracja harcerzy należących do hufca,
  • promocja Hufca Kartuzy,


  • III. UCZESTNICTWO


1. W Rajdzie mogą uczestniczyć patrole 4-15 osobowe , pod opieką pełnoletniego opiekuna. Każdy patrol musi posiadać:
a. wyposażoną apteczkę,
b. polisę ubezpieczeniową na czas rajdu Rajdu wraz z dojazdem i powrotem,
c. bardzo dobry humor oraz chęci poznania walorów Kartuz,
2. Organizator przygotowuje grę nocną oraz grę terenową po Kartuzach.
3. Uczestnicy zobowiązani są w szczególności do:
a. wpłaty na konto
68 1240 5400 1111 0010 6659 8003 Bank PEKAO S.A ZHP Chorągiew Gdańska – Hufiec Kartuzy  składka zadaniowa „Rajd Śladami Hufca Kartuzy” 5 zł.


IV. ZGŁOSZENIA I PŁATNOŚCI

1. Zgłoszenia patroli oraz wpłaty na konto należy dokonać do 1 czerwca 2017r. 

Należy wypełnić zgłoszenie i przesłać na adres Komendantki – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. "> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
2. Nie stawienie się na trasie rajdu Rajdu bez wcześniejszego powiadomienia o tym organizatorów             (z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem) skutkuje utratą lub przepadkiem wpłaconej dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej (odpłatności).
3. Nie uiszczenie wpłaty dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej                                                      do 1 czerwca 2017r., może skutkować usunięciem z rajdu. 

V. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW
1. Każdy uczestnik rajdu musi posiadać:
• umundurowanie harcerskie (nie dotyczy uczestników nie będących członkami ZHP),
• śpiwór i karimatę,
• latarkę,
• obuwie na zmianę w miejscach noclegowych,
• przybory toaletowe,
• przybory do spożywania posiłków,
• ubiór turystyczny dostosowany do zmiennych warunków pogodowych,
• obuwie turystyczne,
• numer PESEL i legitymację szkolną.

VI. ŚWIADCZENIA ZE STRONY ORGANIZATORA
1. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom:
• obiad w sobotę 9.06.2017r.
• gorącą herbatę do kolacji i śniadania,
• realizację ciekawego programu na każdej trasie, 
• dyplomy uczestnictwa dla każdego patrolu, 
• nagrody dla najlepszych, 
• noclegi w warunkach turystycznych, 
• harcowanie i turystyczne atrakcje,
• niezapomniane atrakcje.
2. Kolacje w piątek i śniadanie w sobotę uczestnicy rajdu zapewniają sobie we własnym zakresie

VII. ZADANIE PRZERAJDOWE

 

Każdy z harcerzy musi wykonać  pracę plastyczną

pt.” Moja przygoda z harcerstwem”, technika dowolna, w formacie A3.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Za szkody wyrządzone w czasie trwania Rajdu odpowiedzialne są osoby, które dokonały danej szkody. Pokrywają one wyrządzone straty we własnym zakresie.
2. Ocenę współzawodnictwa prowadzą Komenda Rajdu.
3. Wszyscy uczestnicy Rajdu mają obowiązek przestrzegania Prawa Harcerskiego, regulaminów o ochronie przyrody, bezpieczeństwa, przepisów p-poż, przepisów o ruchu drogowym oraz regulaminu Rajdu.
4. Wszelkie wątpliwości co do treści regulaminu, a także sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator.
 

Przebieg rajdu

 

9.06.2017r.

20.00 - Zbiórka i apel na Rynku w Kartuzach

20.20 – Zakwaterowanie w Gimnazjum Katolickim w Kartuzach

21.00 – Masza św. w kościele p.d.w. św. Kazimierza w Kartuzach

w intencji harcerzy.

22.00 – Kolacja

22.30 – Ognisko

23.30 – Bieg nocny

01.30 – Cisza nocna

 

10.09.2017r.

 

7.00 Pobudka

7.30-8.30 Śniadanie

8.30-9.00 Porządkowanie sal

9.00-13.30 Gra terenowa „Śladami Hufca Kartuzy”

13.30 – 14.30 Obiad

14.45 Apel końcowy

15.30 Powrót do domu

 

Komendantka rajdu:

Pwd. Ewa Jelińska

załącznik1

       Karta zgłoszenia

 HARCERSKI RAJD ŚLADAMI HUFCA KARTUZY

    

    Nazwa drużyny:

Opiekun:

Numer telefonu opiekuna:

e-mail.

 

Lista uczestników

Lp.

Imię i nazwisko

Pesel

Adres

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

    

    

 2. Stwierdzamy, że jest nam znany regulamin rajdu i zobowiązujemy się  go przestrzegać.

 

 

.                                          ...................................................

Czytelny podpis instruktora-

opiekun patrolu

 


Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kącik muzyczny

 unnamed

images4

                            Podaruj 1%

                                     swojego podatku

       Harcerzom z Hufca Kartuzy!

        KRS 0000273799

czuwaj

colour style colour style colour style colour style