Rozkaz 1 czerwca 2017

Związek Harcerstwa Polskiego                                          Gdańsk, 1 czerwca 2017 r.

Komendant Gdańskiej Chorągwi

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej

 

 

Rozkaz L.13 /2017

 

1. ZARZĄDZENIA I INFORMACJE

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję o Uchwale Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP nr 14/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zwołania zbiórki wyborczej w rejonie hufców nr 5, która odbędzie się o godz. 10:00
24 czerwca 2017 r. w Domu Harcerza w Gdańsku. Treść dokumentu dostępna jest na stronie www.gdanska.zhp.pl.

 

1.2.2. Informuję, że Komendant Chorągwi Gdańskiej ZHP wydał KOMUNIKAT HARCERSKIEJ AKCJI LETNIEJ i ZIMOWEJ z dnia 16 maja 2017 r. obowiązujący w okresie wakacji letnich w 2017 r. Komunikat dostępny jest na stronie www.gdanska.zhp.pl

 

3. CHORĄGIEW

3.4. Mianowania na funkcje

3.4.1. Mianuję pełnomocników Komendanta Chorągwi ds. HAL 2017:

                hm. Tomasz MICHAŁOWSKI

                hm. Agnieszka ŚWIĘCICKA

                hm. Marek BORACZYŃSKI

                hm. Anna STĘPKOWSKA

 

4. ROZWIĄZANIA I POWOŁANIA SZTABÓW, KOMISJI, KOMEND KURSÓW

4.1. Rozwiązywanie i powoływanie sztabów

4.1.2. Rozwiązuję sztab Wiosennej Zbiórki Kadry, która odbyła się w terminie 31 marca – 1 kwietnia 2017 r.:

hm. Agnieszka ŚWIĘCICKA                          - komendantka

phm. Karolina KORNAS                  - z-ca komendantki

phm. Natalia BŁOŃSKA

phm. Zofia CEBULA

phm. Aleksandra GOLECKA

phm. Adrian ŁUKASZEWSKI

phm. Weronika NADZIKIEWICZ

 

5. MIANOWANIA INSTRUKTORÓW

5.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

5.1.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10 maja 2017 r. zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrza:

phm. Damianowi BRIEGMANN - Hufiec Czarna Woda

- opiekunka próby: hm. Anna DEPTUŁA

 

5.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

5.2.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10 maja 2017 r. otwieram próbę na stopień harcmistrzyni:

phm. Karolinie RADZISZOWSKIEJ - Hufiec Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

- opiekunka próby: hm. Weronika PYDA-LEDWOŃ

 

5.2.2. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 31 maja 2017 r. otwieram próbę na stopień harcmistrza:

phm. Jakubowi KNOBELSDORF - Hufiec Ziemi Słupskiej

- opiekun próby: hm. Jacek GRZEBIELUCHA

 

5.8. Inne

5.8.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 31 maja 2017 r. zmieniam opiekunkę próby na stopień podharcmistrzyni pwd. Mai WENSIERSKIEJ – Hufiec Wejherowo: z hm. Zofii WYSOCKIEJ na hm. Annę STĘPKOWSKĄ.

 

 

10. PRZYDZIAŁ SŁUŻBOWY

10.3 Zmiana przydziału służbowego

10.3.1. Na podstawie Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 193/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie  „Regulaminu spraw członkowskich ZHP” informuję o zmianie przydziału służbowego hm. Justyny SIKORSKIEJ z GK ZHP do Chorągwi Gdańskiej ZHP.

 

 

13. ODZNACZENIA, POCHWAŁY, WYRÓŻNIENIA

13.1. ODZNACZENIA

13.1.1. Przyznaję Odznakę Przyjaciel Chorągwi Gdańskiej ZHP:

Pani Ewie MAJROWSKIEJ             - Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Nasza Szkoła"                                                                        z Przedszkolem

 

13.1.2. Przyznaję Honorową Odznakę „Zasłużony Instruktor Chorągwi Gdańskiej ZHP”:

                nr 400    phm. Robertowi PASYMOWSKIEMU          - Hufiec Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

                nr 401    hm. Monice GLEWICZ-KATA                      - Hufiec Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

 

13.3. WYRÓŻNIENIA

13.3.1. Serdecznie dziękuję za organizację Wiosennej Zbiórki Kadry w terminie 31 marca – 1 kwietnia 2017 r.:

phm. Natalii BŁOŃSKIEJ

phm. Zofii CEBULI

phm. Aleksandrze GOLECKIEJ

phm. Karolinie KORNAS                

phm. Adrianowi ŁUKASZEWSKIEMU

phm. Weronice NADZIKIEWICZ

hm. Agnieszce ŚWIĘCICKIEJ

 

 

 

                                                                                              Czuwaj!

 

 

 

                                                                                                                              hm. Artur Glebko

 

 

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kącik muzyczny

 unnamed

images4

                            Podaruj 1%

                                     swojego podatku

       Harcerzom z Hufca Kartuzy!

        KRS 0000273799

czuwaj

colour style colour style colour style colour style