L.8/2017

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Kartuzy

im. dr  Aleksandra Majkowskiego

 

 

 

                                                                             Rozkaz   L.8 /2017

 

 

 

 

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP L.13 /2017 z dnia 31 maja 2017 r.

1.2.1. Informuję o Uchwale Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP nr 14/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zwołania zbiórki wyborczej w rejonie hufców nr 5, która odbędzie się o godz. 10:00
24 czerwca 2017 r. w Domu Harcerza w Gdańsku. Treść dokumentu dostępna jest na stronie www.gdanska.zhp.pl.

 

1.Zarządzenia i informacje.

1.2.Informacje.

1.2.1. Informuję, że zgodnie z Ordynacją Wyborczą ZHP ogłaszam listę uczestników zbiórki wyborczej w rejonie hufców nr 5 z Hufca ZHP  Kartuzy z głosem decydującym:

1.2.2.           Podaję do wiadomości listę kadry posiadającej czynne prawo wyborcze.  

1.

Hm. Alicja Treder

Przewodnicząca KSI

2.

Hm.Tadeusz Buszta

Członek KSI

3.

Phm. Gabriela  Klimecka

Członek KSI

4.

Hm. Ludmiła Kostecka

 

5.

Phm. Joanna Lewandowska

Przewodnicząca KR

6.

Pwd. Mateusz Miotk

Drużynowy 2 DH im. L.Zadurskiego

7.

Kinga Kostecka

Członek KH, drużynowa 6 PDH im. L. Wawrzyńskiej

8.

Pwd. Maria Klinkosz

Członek KH, Drużynowa 3 DH NS Szare Stegny

9.

Pwd. Danuta Kobiela

Drużynowa 1 DH im. H. Derdowskiego

10.

Pwd. Bartosz Cieszyński

Członek kH, komendant stanicy harcerskiej w Pierszczewie

11.

Pwd. Ewa Jelińska

Drużynowa 5 DH Leśni

12.

Pwd. Anita Keller - Dorawa

Drużynowa 5 DH Leśni

13.

Pwd. Joanna Giezek

Członek kH, skarbnik hufca

14.

Phm. Witold Sildatk

Drużynowy 10 SDH tajfuny

15.

Pwd. Julia Sikora

Drużynowa 4 GZ Leśne Skrzaty

16.

Pwd.Alicja Kotłowska

Drużynowa 14 drużyny Wędrowniczej im. Żołnierzy Wyklętych

17.

Phm. Małgorzata Szadkowska

Komendantka Hufca, drużynowa 1 GZ Ekoludki

 

Czuwaj!

 

 

phm.  Małgorzata Szadkowska

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Komendy Hufca ZHP Kartuzy nr 1/2017

 z dnia 26 stycznia 2017r.

w sprawie

promocji i aktualizacji oznaczeń kodowych jednostek organizacyjnych

 na pozyskanie 1% dla Hufca ZHP  Kartuzy

 

 

 

1.Komenda Hufca ZHP Kartuzy, działając na podstawie &60 ust. 2 pkt. 7 Statutu ZHP, uchwala, co następuje:

1. Drużyny i gromady prowadzą, we własnym zakresie, akcje promujące 1% dla ZHP.

2. W 2016 r. obowiązują oznaczenia kodowe dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Hufca Kartuzy , które stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.

3. Przez jednostki organizacyjne należy rozumieć drużyny i gromady oraz Komendę Hufca Kartuzy.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komendantka Hufca Kartuzy

phm. Małgorzata Szadkowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały nr 1/2017

Komendy Hufca ZHP Kartuzy

 z dnia 26 stycznia 2017r.

w sprawie promocji i aktualizacji oznaczeń kodowych

 jednostek organizacyjnych

 na pozyskanie 1% dla Hufca ZHP  Kartuzy

 

 

Komenda  Hufca Kartuzy wprowadza i aktualizuje  oznaczenia kodowe dla drużyn i gromad otrzymujących środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wprowadzone oznaczenia kodowe zastąpią dotychczasowe wskazania słowne beneficjentów umieszczane w zeznaniach podatkowych (pole – cel szczegółowy 1%) przez osoby rozliczające się z fiskusem.

 

Przyjęte oznaczenie kodowe będzie składało się z dwóch członów:

 

HH/XX

gdzie:

HH – to dwucyfrowe oznaczenie hufca

XX – dwucyfrowe oznaczenie drużyny lub gromady

 

Dla Hufca Kartuzy człon HH przyjmuje wartość: 05

 

Dla drużyn i gromad Hufca Kartuzy człon XX otrzymuje wartość:

 • §01-1 DH im. H. Derdowskiego
 • §02 – 2 DH im. Leona Zadurskiego
 • §03 – 3 DHNS Szare Stegny
 • §05 – 5 DH Leśni
 • §06 – 6 PDH im. L. Wawrzyńskiej
 • §07 – 7 DH Trampy
 • §10 – 10 DH Tajfuny
 • §14 – 14 DSH im. Żołnierzy Wyklętych
 • §21 – 1 GZ Ekoludki
 • §24 – 4 GZ Leśne Skrzaty
 • §25 – 5 GZ Remusowe Słoneczka

 

Przykład:

Przekazując 1% dla 1 GZ Ekoludki podamy kod 05/21, a dla 1DH im.H. Derdowskiego  - 05/01

 

 

 

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kącik muzyczny

 unnamed

images4

                            Podaruj 1%

                                     swojego podatku

       Harcerzom z Hufca Kartuzy!

        KRS 0000273799

czuwaj

colour style colour style colour style colour style