RozkazL14/17

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Kartuzy

im. dr  Aleksandra Majkowskiego

 

 

 

                                                                             Rozkaz   L.14 /2017

 

 

 

 

 

1.Zarządzenia i informacje.

1.2.Informacje.

1.2.1.Podaję do wiadomości uzupełnioną listę kadry posiadającej czynne prawo wyborcze.  

1.

Hm. Alicja Treder

Przewodnicząca KSI

2.

Hm.Tadeusz Buszta

Członek KSI

3.

Phm. Gabriela  Klimecka

Członek KSI

4.

Hm. Ludmiła Kostecka

 

5.

Phm. Joanna Lewandowska

Przewodnicząca KR

6.

Pwd. Mateusz Miotk

Drużynowy 2 DH im. L. Zadurskiego

7.

Phm.Kinga Kostecka

Członek KH, drużynowa 6 PDH im. L. Wawrzyńskiej

8.

Pwd. Maria Klinkosz

Członek KH, Drużynowa 3 DH NS „Szare Stegny”

9.

Pwd. Danuta Kobiela

Drużynowa 1 DH im. H. Derdowskiego

10.

Pwd. Bartosz Cieszyński

Członek KH, komendant stanicy harcerskiej w Pierszczewie

11.

Pwd. Ewa Jelińska

Drużynowa 5 DH „Leśni”

12.

Pwd. Anita Keller - Dorawa

Drużynowa 5 DH „Leśni”

13.

Pwd. Joanna Giezek

Członek KH, skarbnik hufca

14.

Phm. Witold Sildatk

Drużynowy 10 SDH „tajfuny”

15.

Pwd. Julia Sikora

Drużynowa 4 GZ „Leśne Skrzaty”

16.

Pwd.Alicja Kotłowska

Drużynowa 14 drużyny Wędrowniczej im. Żołnierzy Wyklętych

17.

Phm. Małgorzata Szadkowska

Komendantka Hufca, drużynowa 1 GZ „Ekoludki”

18.

HO Marta Osowska

Druzynowa 2 Gz Podniebne Ptaki|.

 

 

1.2.2. Podaję do wiadomości, że Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Kartuzy odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Kartuzy ul. Gen. J. Hallera 1, w dniu 23.10.2017 r. o godz. 17.00.

 

 

Czuwaj!

 

 

phm.  Małgorzata Szadkowska

 

 

 

Rozkaz 12

Kartuzy, 30 września 2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Kartuzy

im. dr  Aleksandra Majkowskiego

 

 

 

                                                                             Rozkaz   L.12 /2017

 

 1. 1.Zarządzenia i informacje.

1.1.Zarzadzenia

1.1.1. Zwołuje, zbiórkę KH  i drużynowych na godz. 12.00 dnia 21.10. 2017 r. w Pierszczewie.

 1.1.2. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji majątku hufca do dnia 30.10.2017 r.

1.2.Informacje.

Czytaj więcej...

Uchwała6

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Kartuzy

im. dr  Aleksandra Majkowskiego

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 6/09/2017

 

 

Komendy Hufca ZHP Kartuzy

z dnia 30 września 2017 r.

 

w sprawie  wpisowego na  XII Złaz Drużyn Hufca Kartuzy,

który odbędzie się w dniu 21października 2017r. w Pierszczewie

 

 §1 Komenda Hufca Kartuzy uchwala wysokość wpisowego na Złaz Drużyn Hufca Kartuzy  wysokości 4,00 zł. Wpisowe należy przesłać na konto hufca do dnia 16.10. 2017 r.

 

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 

 

phm.  Małgorzata Szadkowska

.

 

Rozkaz L10

Kartuzy, 3 lipca 2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Kartuzy

im. dr Aleksandra Majkowskiego

 

 

 

Rozkaz L.10 /2017

 

1.        Zarządzenia i informacje.

1.1.Zarzadzenia

1.1.1. Zwołuje, zbiórkę KH i drużynowych na godz. 16.00 dnia 28.08. 2017 r. w UG, III p, pokój 325.

1.1.2. Podaję do widomości , że VIII Harcerski Rajd Kaszubski Remus odbędzie się w dniach 29-30 września w Somoninie i będzie kolejnym etapem realizacji zadań związanych z obchodami 90-lecia działalności Hufca ZHP Kartuzy.

 

1.2.Informacje.

1.2.1 Informuję, że XII Złaz gromad i drużyn Hufca obędzie się dnia 21 października w Pierszczewie.

1.2.2. Przypominam, że Zjazd Hufca ZHP Kartuzy odbędzie się 23.10.2017 r. o godz. 17.00.

 

2. Hufiec

2.3.Powoływanie i rozwiązywanie sztabów, komisji komend kursów.

2.3.1. Rozwiązuję Komendę rajdu Śladami kartuskich harcerzy, który odbył się w dniach  9-10 czerwca 2017r. w Kartuzach

-dh. pwd. Ewa Jelińka – komendantka

-dh. pwd. Anita Keller – z-ca komendanta

- dh. HO Alicja Kotłowska – członek

 

12. Pochwały, wyróżnienia i nagrody

12.1 Pochwały

12.1.1. Udzielam pochwały dh pwd. Marii Klinkosz, dh pwd. Julii Sikora, dh pwd. Danucie Kobiela oraz dh phm. Joannie Lewandowskiej za terminowe przekazanie sprawozdań z działalności gromad i drużyn za rok szkolny 2016/2017.

 

13.Inne.

13.1. Przekazanie informacji ze zbiórki wyborczej związanej z wyborem delegata na XL Zjazd ZHP, w rejonie hufców nr 5- Hufca Gdańsk- Portowa i Hufca Kartuzy, która odbyła się w dniu 24 czerwca 2017 r. w Domu Harcerza w Gdańsku..

13.2. Przypominam drużynowym o konieczności przesłania sprawozdań z działalności drużyn za rok szkolny 2016/2017 w trybie pilnym.

13.3. Wszystkim zuchom, harcerzom, instruktorom i drużynowym życzę udanego wypoczynku.

 

14.Sprostowania

14.1. Informuję, że w rozkazie L9/2017 z dnia 9 czerwca 2017 . w punkcie 3.2. błędnie podano numer Gromady Zuchowej Podniebne ptaki działającą przy Parafii Św. Marcina w Sierakowicach. Było nr 5, a powinno być nr 2.

 

 

Czuwaj!

 

 

 

 

 

phm.  Małgorzata Szadkowska

  

 

 

 

 

Kartuzy, 3 lipca 2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Kartuzy

im. dr Aleksandra Majkowskiego

 

 

 

Rozkaz L.10 /2017

 

1.        Zarządzenia i informacje.

1.1.Zarzadzenia

1.1.1. Zwołuje, zbiórkę KH i drużynowych na godz. 16.00 dnia 28.08. 2017 r. w UG, III p, pokój 325.

1.1.2. Podaję do widomości , że VIII Harcerski Rajd Kaszubski Remus odbędzie się w dniach 29-30 września w Somoninie i będzie kolejnym etapem realizacji zadań związanych z obchodami 90-lecia działalności Hufca ZHP Kartuzy.

 

1.2.Informacje.

1.2.1 Informuję, że XII Złaz gromad i drużyn Hufca obędzie się dnia 21 października w Pierszczewie.

1.2.2. Przypominam, że Zjazd Hufca ZHP Kartuzy odbędzie się 23.10.2017 r. o godz. 17.00.

 

2. Hufiec

2.3.Powoływanie i rozwiązywanie sztabów, komisji komend kursów.

2.3.1. Rozwiązuję Komendę rajdu Śladami kartuskich harcerzy, który odbył się w dniach  9-10 czerwca 2017r. w Kartuzach

-dh. pwd. Ewa Jelińka – komendantka

-dh. pwd. Anita Keller – z-ca komendanta

- dh. HO Alicja Kotłowska – członek

 

12. Pochwały, wyróżnienia i nagrody

12.1 Pochwały

12.1.1. Udzielam pochwały dh pwd. Marii Klinkosz, dh pwd. Julii Sikora, dh pwd. Danucie Kobiela oraz dh phm. Joannie Lewandowskiej za terminowe przekazanie sprawozdań z działalności gromad i drużyn za rok szkolny 2016/2017.

 

13.Inne.

13.1. Przekazanie informacji ze zbiórki wyborczej związanej z wyborem delegata na XL Zjazd ZHP, w rejonie hufców nr 5- Hufca Gdańsk- Portowa i Hufca Kartuzy, która odbyła się w dniu 24 czerwca 2017 r. w Domu Harcerza w Gdańsku..

13.2. Przypominam drużynowym o konieczności przesłania sprawozdań z działalności drużyn za rok szkolny 2016/2017 w trybie pilnym.

13.3. Wszystkim zuchom, harcerzom, instruktorom i drużynowym życzę udanego wypoczynku.

 

14.Sprostowania

14.1. Informuję, że w rozkazie L9/2017 z dnia 9 czerwca 2017 . w punkcie 3.2. błędnie podano numer Gromady Zuchowej Podniebne ptaki działającą przy Parafii Św. Marcina w Sierakowicach. Było nr 5, a powinno być nr 2.

 

 

Czuwaj!

 

 

 

 

 

phm.  Małgorzata Szadkowska

  

 

 

 

Rozkaz L.7 i L.9 /2017

Kartuzy, 29 maj 2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Kartuzy

im. dr  Aleksandra Majkowskiego

 

 

 

                                                                             Rozkaz   L.7 /2017

 

 

1.Zarządzenia i informacje.

 

1.2.Informacje

 

1.2.1. Zwołuję posiedzenie Komendy Hufca na dzień 9.06.2017 r. na godz. 22.30 w Gimnazjum Katolickim w Kartuzach.

 

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów

7.5.1. Z dniem 29 maja 2017 r. przyjmuję przewodniczkę Alicję Kotłowską w  poczet instruktorów ZHP.

7.5.2. Z dniem 29 maja 2017 r. przyjmuję przewodnika Mateusza Miotk w  poczet instruktorów ZHP.

 

 

 

 

Czuwaj!

 

 

 

 

 

 

 

phm.  Małgorzata Szadkowska

 

Kartuzy, 09 czerwca 2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Kartuzy

im. dr  Aleksandra Majkowskiego

 

 

 

                                                                             Rozkaz   L.9 /2017

 

 1. 1.Zarządzenia i informacje.

1.1.Zarzadzenia

1.1.1. Zwołuje, zbiórkę KH  i drużynowych na godz. 11.00 dnia 30.06. 2017 r. w UG, III p,  pokój 325.

1.2.Informacje.

1.2.1. Informuję, że składki członkowskie za drugi kwartał należy opłacić do 21 czerwca 2017 r. Wpłat dokonujemy na konto Hufca Kartuzy. Potwierdzenie wpłat przyjmuje skarbnik hufca dh pwd. Joanna Giezek.

1.2.2. Informuję, że sprawozdania z działalności gromad i drużyn za rok szkolny 2016/2017 należy przesłać do 27 czerwca 2017r.

1.2.3.Informuję, że w rajdzie Śladami harcerzy Hufca Kartuzywzięły udział następujące drużyny i gromady;

 14 Wędrownicza drużyna  im. Żołnierzy Wyklętych,

 2 DH im. L. Zadurskiego,

 5 DH Leśni,

3 DHNS Szare Stegny,

1 DH im. H. Derdowskiego,

1 GZ Ekoludki,

 próbna Gromada Zuchowa  Podniebne ptaki.

3. Drużyny

3.2.Zmiany organizacyjne

3.2.1. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet gromad hufca  Gromadę Zuchową Podniebne ptaki działającą przy Parafii Św. Marcina w Sierakowicach i nadaję jej numer 5.

3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych.

3.3.1. Mianuję druhnę pwd. Alicję Kotłowską drużynową 14  Wędrowniczej drużyny  im. Żołnierzy Wyklętych.

12. Pochwały, wyróżnienia i nagrody

12.1 Pochwały

12.1.1. Udzielam pochwały druhnie pwd. Ewie Jelińskiej  i druhnie pwd. Anicie Keller za wzorowe przygotowanie – rajdu Śladami harcerzy hufca Kartuzy, który odbył się w dniach 9-10 czerwca 2017 r. w Kartuzach w  ramach działań związanych z 90-leciem obchodów istnienia hufca.

 

13.Inne.

13.1. Dziękuję kapelanowi Hufca Kartuzy ks. Arkadiuszowi Guzowi za odprawienie  Mszy Św. w intencji harcerzy hufca w dniu 9 czerwca 2017 r. i okazaną  pomoc podczas  przygotowań do rajdu Śladami harcerzy Hufca Kartuzy.

13.2. Dziękuję: 1 GZ Ekoludki, 3 DH NS Szare Stegny, 2 DH im. L. Zadurskiego, 5 DH Leśni, 14 Wędrowniczej drużynie im. Żołnierzy Wyklętych, 1 DH im. H. Derdowskiego, 5 GZ Podniebne ptaki za liczny udział w rajdzie.

 

Czuwaj!

 

 

 

 

 

 

 

phm.  Małgorzata Szadkowska

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Komendy Hufca ZHP Kartuzy nr 1/2017

 z dnia 26 stycznia 2017r.

w sprawie

promocji i aktualizacji oznaczeń kodowych jednostek organizacyjnych

 na pozyskanie 1% dla Hufca ZHP  Kartuzy

 

 

 

1.Komenda Hufca ZHP Kartuzy, działając na podstawie &60 ust. 2 pkt. 7 Statutu ZHP, uchwala, co następuje:

1. Drużyny i gromady prowadzą, we własnym zakresie, akcje promujące 1% dla ZHP.

2. W 2016 r. obowiązują oznaczenia kodowe dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Hufca Kartuzy , które stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.

3. Przez jednostki organizacyjne należy rozumieć drużyny i gromady oraz Komendę Hufca Kartuzy.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komendantka Hufca Kartuzy

phm. Małgorzata Szadkowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały nr 1/2017

Komendy Hufca ZHP Kartuzy

 z dnia 26 stycznia 2017r.

w sprawie promocji i aktualizacji oznaczeń kodowych

 jednostek organizacyjnych

 na pozyskanie 1% dla Hufca ZHP  Kartuzy

 

 

Komenda  Hufca Kartuzy wprowadza i aktualizuje  oznaczenia kodowe dla drużyn i gromad otrzymujących środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wprowadzone oznaczenia kodowe zastąpią dotychczasowe wskazania słowne beneficjentów umieszczane w zeznaniach podatkowych (pole – cel szczegółowy 1%) przez osoby rozliczające się z fiskusem.

 

Przyjęte oznaczenie kodowe będzie składało się z dwóch członów:

 

HH/XX

gdzie:

HH – to dwucyfrowe oznaczenie hufca

XX – dwucyfrowe oznaczenie drużyny lub gromady

 

Dla Hufca Kartuzy człon HH przyjmuje wartość: 05

 

Dla drużyn i gromad Hufca Kartuzy człon XX otrzymuje wartość:

 • §01-1 DH im. H. Derdowskiego
 • §02 – 2 DH im. Leona Zadurskiego
 • §03 – 3 DHNS Szare Stegny
 • §05 – 5 DH Leśni
 • §06 – 6 PDH im. L. Wawrzyńskiej
 • §07 – 7 DH Trampy
 • §10 – 10 DH Tajfuny
 • §14 – 14 DSH im. Żołnierzy Wyklętych
 • §21 – 1 GZ Ekoludki
 • §24 – 4 GZ Leśne Skrzaty
 • §25 – 5 GZ Remusowe Słoneczka

 

Przykład:

Przekazując 1% dla 1 GZ Ekoludki podamy kod 05/21, a dla 1DH im.H. Derdowskiego  - 05/01

 

 

  

 

 

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kącik muzyczny

 unnamed

images4

                            Podaruj 1%

                                     swojego podatku

       Harcerzom z Hufca Kartuzy!

        KRS 0000273799

czuwaj

colour style colour style colour style colour style