Dla Rodziców

Zgodnie ze Statutem ZHP jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym                                                                i samorządnym, stowarzyszeniem zuchów i harcerzy, harcerzy starszych, instruktorów i seniorów.

 

Czy warto do ZHP

 

Rozwój samodzielności i aktywności

 

Gromada zuchowa, drużyna harcerska, starszo harcerska, wędrownicza to wspaniałe miejsce dla Twojego dziecka przeznaczone na aktywność. W drużynach dzieci i młodzież                    przygotowują się do aktywnego, dorosłego życia. Harcerstwo wykształciło  wiele znanych  i cenionych osób, zajmujących dzisiaj ważne stanowiska w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym, politycznym.

Harcerski system wychowawczy pozostawia trwale , pozytywne piętno na młodych ludziach i procentuje na całe dorosłe życie.

 

Atrakcyjny, dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży program

 

Program w drużynie zależy od potrzeb młodych ludzi, od zaangażowania całej grupy jak      i pomysłowości drużynowego.

Drużyny zajmują się działalnością artystyczną, ekologiczną, turystyczną, obronnością, ratownictwem medycznym. Są drużyny, które specjalizują się w konkretnej działalności, ale większość drużyn podejmuje wiele różnorodnych działań.

Nigdy nie zapominamy i nie zapomnimy o patriotyzmie.  Harcerstwo to wspaniała przygoda.

 

Bezpieczeństwo

 

ZHP dba o bezpieczeństwo swoich członków, podejmując liczne działania, w szczególności:

- szkolenia dla instruktorów pracujących z dziećmi i młodzieżą,

- instruktorzy zobowiązani są do zdobywania uprawnień państwowych,

np. kierowników placówek wypoczynku letniego,

 

Jak wygląda życie codzienne harcerza?

 

Po wstąpieniu do drużyny harcerskiej wszystko będzie dla dziecka nowe i nieznane. Dziecko będzie przeżywać ważne chwile w swoim życiu: będzie uczęszczać na zbiórki, złoży obietnicę zucha i przyrzeczenie harcerskie.

 Daty, miejsca,  godziny zbiórek i wyjazdów są znane z wyprzedzeniem i zawsze można zapytać o nie drużynowego. Gdy stają się starsi, około 18-19 roku życia mogą mieć powierzone obowiązki i zostać instruktorem.

Co zrobić aby wstąpić do ZHP?

 

Dowiedzieć się czy w szkole do której uczęszcza istnieje drużyna. Najlepiej zorientowaną osobą w szkole jest Dyrektor Szkoły oraz Nauczyciele.

Może się zdarzyć, że w szkole niema drużyny wówczas zapraszamy do kontaktu

z Komendą Hufca oraz zapoznania się ze stroną internetową ( na stronie znajdą Państwo gdzie działa najbliższa drużyna oraz przydatne informacje o niej).

 

Uwaga! Związek Harcerstwa Polskiego wymaga pisemnej zgody rodziców na przynależność dziecka do ZHP. Wpłaty za rok  w wysokości 48 zł. Zakupienia munduru harcerskiego.

 

 

Jacy są nasi instruktorzy?


Nasi instruktorzy są to osoby uśmiechnięte i przeszkolone do pełnionych funkcji. Nadzór nad nimi sprawuje Komenda Hufca (cały nadzór obejmuje kwestie programowe, szkoleniowe, bezpieczeństwa).

Każdy rodzic ma prawo skontaktować się z Komendą Hufca, aby uzyskać informacje na temat danego instruktora, stopnia czy doświadczenia. Rodzice mogą kontaktować się z drużynowym uzyskując wszystkie ważne informacje.Cel i misja ZHP


Naszą misją jest wychowanie młodego człowieka,

czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju

i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

 

 

Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, wspieranie go. Wspieramy drugiego człowieka, czyli pomagamy mu, wskazujemy, umożliwiamy aby podjął sam decyzję co do wyboru i stylu życia. Uczymy samodzielności i zachęcamy młodego człowieka do brania odpowiedzialności za własne decyzje, działania własny rozwój. Pomagam w kształtowaniu charakteru, które wymaga aktywnej postawy siebie samego i otaczającej rzeczywistości. Chcemy przygotować młodego człowieka do samodzielnego stawiania sobie coraz wyżej poprzeczki.Cele ZHP


Zgodnie ze statutem ZHP jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników, instruktorów, członków starszyzny.

 ZHP jest członkiem światowej rodziny skautowej. Należy do Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Działa zgodnie z zasadami, celami i metodą wprowadzonymi przez założyciela skautingu Roberta Baden –Powella i rozwiniętymi przez twórcę harcerstwa polskiego Andrzeja Małkowskiego.

Jako cele działania wskazane w statucie ZHP uznaje:

- stworzenie warunków do rozwoju człowieka,

- nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka przy poszanowaniu jego prawa  do wolności i godności., 

- upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawienie się jej niszczeniu przez cywilizację,

- utrwalanie silnych więzi międzyludzkich,

 


Co powinien posiadać harcerz wybierający się na  biwak/obóz/ Rajd

1.mały plecak

2.śpiwór

3.karimata

4.trampki/ wygodne buty

5.legitymacja szkolna i/lub dowód osobisty

6.pieniądze

7.kurtka

8.bielizna

9.bluza

10.spodnie

11.mundur (getry, wiwijki, dół mundurowy, pas, bluza mundurowa, beret/rogatywkę/krakuskę/furażerkę/kapelusz)

12.ręcznik

13.przybory toaletowe (szczoteczka, pasta do zębów, mydło itp.)

14.niezbędnik

15.menażka

16.kubek

17.długopis

18.zeszyt

19.latarka

20.igła, nici

21.śpiewnik

22.przydział jedzenia (jeżeli proszą o to drużynowi)

23.zapas wody lub napoje niegazowane

24.przyjmowane leki

dodatkowo warto pamiętać o:

1.klapkach

2.ubraniach do ubrudzenia/zniszczenia

3.uprzednim naładowaniu telefonu, jeżeli bierzemy go ze sobą

4.ładowarka do telefonu


 

colour style colour style colour style colour style